Contact Indochina Geotechnics

Copyright©2010 Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Đông Dương - INDOCHINA GEOTECHNICS JSC  (Vietnam)  All rights reserved.

 

Office Address:

Indochina Geotechnics, Jsc
Room 103, CT1 Buiding
Xuan Dinh, Tu Liem, Hanoi, Vietnam
Mob: 0903411126 
Tel: (08-4) 37505078,  Fax: (08-4) 37505077
E-mail: geoindochina@vnn.vn

Web: www.geotechvietnam.com

Office Address:
(Vietnamese)

Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Đông Dương
Phòng 103, Tòa nhà CT1
Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mob: 0903411126 
Tel: (08-4) 37505078,  Fax: (08-4) 37505077
E-mail: geoindochina@vnn.vn
Web: www.geotechvietnam.com
aaaaaaaaaaaaiii