Tags
Khoan Lap dat ong do nghieng, Khoan lắp đặt ống đo nghiêng,
Lap dat ong do dich chuyen ngang, Lắp đặt ống đo dịch chuyển ngang
Do dich chuyen ngang, Đo dịch chuyển ngang
Ong vach do nghiêng, Ống vách đo nghiêng Inclinometer Casing
Khoan lắp đặt đo nghiêng

Installation of Inclinometer Casing

1.     Làm sạch dung dịch khoan và mảnh vụn trong hố khoan.  Gắn nắp đậy vào phần cuối của ống vách.

2.     Lắp đặt ống vách trong hố khoan, thêm ống vách khi cần đến khi ống vách tới độ sâu yêu cầu.  Trong các hố khoan đầy nước, đổ đầy nước vào ống vách để chống lại sự đẩy nổi.  Trong các hố khoan khô, lắp đặt ống vách khô.  Đổ đầy nước vào ống vách để chống lại sự đẩy nổi khi bắt đầu phun vữa.  Giữ mực nước cùng mực với dung dịch vữa để tránh ảnh hưởng tới các ống nối đã được gắn chặt.

3.     Tấm thép hoặc một ống xuống đáy của ống vách để chống lại sự đẩy nổi khi vữa đông cứng.  Sau đó hạ ống phun vữa xuống đấy hố khoan và bơm vữa.

4.     Đổ đầy vữa vào hố khoan và lắp đặt hộp bảo vệ.  Ghi các số đọc ban đầu rồi bàn giao cho khách hàng.

Copyright©2010 Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Đông Dương - INDOCHINA GEOTECHNICS JSC  (Vietnam)  All rights reserved.

Lắp Đặt Ống Vách Đo Nghiêng - Dùng ống phun vữa

Slope Indicator

Ống Vách Đo Nghiêng,  Đo Dịch Chuyển Ngang
Lắp Đặt Ống Đo Dịch Chuyển Ngang
aaaaaaaaaaaaiii