Piezometer, do ap luc nuoc lo rong, quan trac nuoc ngam, do ap luc bang piezometer. Cac loai dau do ap luc. Do ap luc trong than dap. Do ap luc trong nen duong. Thiet bi quan trac dia ky thuat, thiet bi quan trac DCCT. Dia chat cong trinh
Lap dat piezometer trong ho khoan

Copyright©2010 Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Đông Dương - INDOCHINA GEOTECHNICS JSC  (Vietnam)  All rights reserved.

Kiểm tra bơm hút

Đo Áp Lực Nước Lỗ Rỗng - Piezometer Applications

Các ứng dụng

- Tư vấn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng

- Bộ thiết bị đo nghiêng của hãng Slope Indicator, Mỹ

CTY HIỆN CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC:

- Ống vách sản xuất theo tiêu chuẩn hãng Slope Indicator

- Các thiết bị quan trắc địa kỹ thuật của hãng Slope Indicator

- Các đầu đo áp lực Piezometer, đo lún Extensometer...

Bờ đắp trên đất yếu

Kiểm tra, kiểm soát tốc độ khi đắp.  Theo dõi cố kết trước khi tiếp tục đắp, xây dựng.
Theo dõi tải trọng tác dụng lên tường.  Theo dõi sự hạ mực nước ngầm do thấm hoặc thoát nước để dự đoán lún của các công trình xây dựng xunh quanh.  Đo áp lực đẩy nổi để xác định sự ổn định của nền móng .

Đập đất

Theo dõi áp lực nước lỗ rỗng dư sinh ra do đóng cọc. Sau khi áp lực nước lỗ rỗng dư tiêu tan hết, cọc có thể bắt đầu chịu tải.

Kiểm tra cọc

Tường ngăn, tường cọc cừ

Trượt đất

Theo dõi áp lực nước lỗ rỗng để tính toán cường độ kháng cắt của đất.  Theo dõi mực nước ngầm để tính toán khối đất.

Công trình ngầm

Xác định áp lực đẩy nổi (sự đẩy nổi).  Đo áp lực của nước tác động nên các chỗ nối của công trình.

Piezometer Loại khí nén

Đầm động lực

Hệ thống cấp nước bổ sung

Xác định trước mức độ cố kết trước khi xây dựng.
Đo hiệu quả của hệ thống cấp nước bổ sung. Theo dõi tải trọng tác dụng lên tường.
  Theo dõi tải trọng tác dụng lên t ường.

Tường chắn

Kiểm tra việc đắp đất. Theo dõi áp lực nước lỗ lỗng . Đo áp lực đẩy nổi. Theo dõi thấm
Theo dõi sự hạ thấp của mực nước ngầm.

Máy đo mực nước

Lắp nhiều lớp trong hố khoan

VW Piezometer ấn xuống

VW Piezometer dây rung

Máy đo Piezometer

aaaaaaaaaaaaiii