Quan Trắc Địa Kỹ Thuật

Copyright©2010 Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Đông Dương - INDOCHINA GEOTECHNICS JSC  (Vietnam)  All rights reserved.

Bộ đo dịch chuyển ngang Inclinometer
Máy ghi đo cảm biến dây rung
Bộ đọc - Load cell
Bộ ghi đo các loại Piezometer
Các loại đầu đo, cảm biến địa kỹ thuật
Và các thiết bị phục vụ quan trắc địa kỹ thuật khác

Lắp đặt bộ đo tự động Quatro Logger cho các đầu đo Piezometer

Lắp đặt Piezometer tại đập Phu Kham Tailings Dam - Laos PDR

Ghi đo số liệu đo nghiêng Inclinometer tại đập  Phu Kham Tailings Dam - Laos PDR

Hệ thống trạm đo tự động - Automatic Datalogging Station
 tại dự án Đa Phước - HCM, Vietnam

Lắp đặt cảm biến đo biến dạng khe hở và hệ thống ghi đo tự động tại thuỷ điện Sê San 3A

Lắp đặt hệ thống đo chuyển vị ngang tại đập thuỷ điện Hoà Bình -Installation of Inclinometer Casing

Ống vách đo nghiêng, dịch chuyển ngang (Inclinometer Casing)

Hệ thống Datalogger CR800, CR1000...

aaaaaaaaaaaaiii