Thiết bị đo trong hố khoan

  • Địa kỹ thuật Đông Dương cung cấp các bộ thiết bị đánh dấu lõi khoan điện tử TrueCoreTM, thiết bị đo độ lệch (phương vị/góc dốc) của hố khoan TrueShotTM do Boart Longyear chế tạo cho thị trường Việt Nam. Các thiết bị đo sử dụng trong hố khoan trong quá trình thi công được thiết kế chế tạo chắc chắn, chính xác, đơn giản, tiện dụng góp phần đáp ứng yêu cầu của ngành mỏ tiên tiến, giảm thiểu thời gian chờ đợi trong công tác ghi đo, báo cáo trong khoan thăm dò.

Thực hành dụng cụ đánh dấu lõi khoan điện tử TrueCoreTM của Boart Longyear tại Australia

 

Kiểm tra thiết bị TrueShotTM trước khi bàn giao cho khách hàng tại Hà Nội

 

  • Địa kỹ thuật Đông Dương cung cấp thiết bị cùng hướng dẫn kỹ thuật vận hành ghi đo, bảo dưỡng và bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của hãng chế tạo cho các thiết bị ghi đo tinh vi của Boart Longyear tại Việt Nam.