Vật tư thiết bị chuyên dụng trong khoan thăm dò

  • Để phục vụ nhu cầu kiểm soát cháy nổ do khí phun trong quá trình khoan thăm dò, Địa kỹ thuật Đông Dương có thể cung cấp, chuyển giao thiết bị phòng kiểm soát khí phun BOP từ các hố khoan với thiết bị có độ tin cậy cao nhập từ Mỹ, Canada. Thiết bị ngừa khí phun nhanh chóng đóng chặt hố khoan khi xảy ra sự cố, kiểm soát khí cháy nổ hoặc nước cao áp phun lên dưới áp suất vỉa.

Thiết bị kiểm soát khí phun BOP được lắp ráp thử nghiệm trước khi bàn giao

 

BOP lắp đặt tại công trường

 

  • Địa kỹ thuật Đông Dương cung cấp thiết bị xử lý dung dịch khoan, loại bỏ hạt cát và bụi thô ra khỏi dung dịch, duy trì tính năng của dung dịch khoan tuần hoàn, giảm thiểu sự cố trong công tác khoan thăm dò.

Vận chuyển bộ thiết bị lọc dung dịch khoan bàn giao cho khách hàng

Hãy liên hệ với Địa kỹ thuật Đông Dương