Dịch vụ khoan

  • Công ty cổ phần Địa kỹ thuật Đông Dương

    Cung cấp dịch vụ kỹ thuật thực chất, hiệu quả với giá cạnh tranh trong các lĩnh vực:

  • Khoan thăm dò khoáng sản

  • Khảo sát địa chất địa kỹ thuật, khoan lấy mẫu, thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường, lập bản đồ địa chất – địa kỹ thuật, lập báo cáo tổng hợp.

  • Khoan phụt vữa gia cố nền móng – công trình; khoan neo gia cố mái dốc và công trình.

  • Lắp đặt và vận hành các hệ thống quan trắc địa kỹ thuật, công trình và môi trường.

Chúng tôi luôn nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa ngành khoan và địa kỹ thuật Việt Nam với Thế Giới để có thể đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước.

Cùng đại diện các công ty khoan thăm dò Việt Nam tham quan học tập tại Tây Australia

DỊCH VỤ KHOAN

Ngay từ khi thành lập, Công ty đã đầu tư trang bị thiết bị khoan hiện đại hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, tiệm cận với công nghệ khoan tiên tiến hiện hành trên thế giới. Địa kỹ thuật Đông Dương là một đơn vị được tiếp cận với nhiều công nghệ khoan tiên tiến trên thế giới nhờ quá trình hợp tác rộng rãi với các đối tác hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Kinh nghiệm được tích lũy từ các dự án trong và ngoài nước được công ty liên tục cập nhật và ứng dụng tại các dự án kế tiếp

  • Nhà thầu tiên phong trong sử dụng hệ thống khoan lấy mẫu cáp luồn

Địa kỹ thuật Đông Dương là nhà thầu tiên phong trong sử dụng hệ thống khoan lấy mẫu cáp luồn trong thăm dò khoáng sản và khảo sát địa kỹ thuật công trình tại Việt Nam. Với việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ tiên tiến, kết hợp với ứng dụng các dung dịch khoan polymer phù hợp, các đội khoan được đào tạo của công ty có thể đạt được năng suất chất lượng lấy mẫu cao trong điều kiện khắc nghiệt nhất của các dự án khảo sát địa kỹ thuật và thăm dò khoáng sản.

 

Địa kỹ thuật Đông Dương khoan lấy mẫu cáp luồn PQ tại CHDCND Lào

  • Công nghệ phương pháp tuần hoàn ngược bằng khí cao áp (RC) tại Việt Nam

Địa kỹ thuật Đông Dương là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đã đầu tư và làm chủ công nghệ khoan thăm dò địa chất – kiểm tra chất lượng quặng dùng phương pháp tuần hoàn ngược bằng khí cao áp (RC) tại Việt Nam. Khoan RC mang lại năng suất khoan cao với giá thành thấp hơn đáng kể so với khoan kim cương lấy lõi và chất lượng mẫu vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của qui trình khai khoáng, luôn là gải pháp bổ sung cho khoan kim cương trong thăm dò khoáng sản.

 

Khoan lấy mẫu tuần hoàn ngược RC tại Thái Nguyên, Việt Nam

  • Công ty hiện đang tiếp tục đầu tư trang bị một số máy khoan di động, có thể mang vác lên mái dốc và các địa hình khó khăn để khoan tạo lỗ lắp neo gia cố mái dốc cũng như khoan thăm dò lấy lõi đa hướng trong các công trình ngầm đến độ sâu 250 m.