Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG

Tự giới thiệu

Công ty cổ phần Địa kỹ thuật Đông Dương được thành lập năm 2009 tại Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ – thiết bị công nghệ tiên tiến, tin cậy, kịp thời và cạnh tranh trong lĩnh vực khoan, khảo sát địa chất, địa kỹ thuật công trình trong khai khoáng, xây dựng hạ tầng – dân dụng tại khu vực bán đảo Đông Dương.

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm:

  • Cung cấp vật tư thiết bị và công ghệ tiên tiến trong khoan thăm dò khoáng sản và địa kỹ thuật công trình.
  • Cung cấp dịch vụ khoan thăm dò khoáng sản, khoan gia cố nền móng, khoan neo và khoan khai thác nước ngầm.
  • Cung cấp dịch vụ khảo sát địa kỹ thuật, khoan lấy mẫu, thí nghiệm trong phòng và hiện trường, lập bản đồ, báo cáo địa chất, địa kỹ thuật.
  • Gia cố nền móng công trình bằng khoan phụt vữa, neo đất…
  • Quan trắc địa kỹ thuật, công trình và môi trường.

Bằng sự tận tụy và trung thực, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại các giá trị đích thực cho khách hàng và xây dựng cầu nối gắn kết ngành khoan và địa kỹ thuật Việt Nam với Thế Giới.

  • Công ty đã xây dựng được hệ thống các đối tác danh tiếng và tin cậy trong và ngoài nước cũng như hệ thống khách hàng truyền thống trong khu vực. Địa kỹ thuật Đông Dương là đại lý chính thức lâu năm cho thị trường Việt Nam, Lào của tập đoàn Boart Longyear,nhà chế tạo vật tư thiết bị khoan hàng đầu trên thế giới.

    Công ty cổ phần Địa kỹ thuật Đông Dương tự hào có một đội ngũ cán bộ và công nhân viên nhiệt tình, kỷ luật và trách nhiệm cao trong mọi công việc đã tạo nên sức mạnh và uy tín của công ty trong suốt thời gian qua.

    Bằng sự tận tụy và trung thực, chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng cầu nối gắn kết ngành khoan và địa kỹ thuật Việt Nam với Thế Giới