Khảo sát địa chất – địa kỹ thuật

 • Công ty cổ phần Địa kỹ thuật Đông Dương

  Cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất – địa kỹ thuật

 • Địa kỹ thuật Đông Dương có khả năng thực hiện hoàn chỉnh các dự án khảo sát địa kỹ thuật chuyên sâu cho xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, năng lượng, khai khoáng với các công đoạn cơ bản như:

  • Khảo sát địa hình, địa chất, lập bản đồ địa chất – địa kỹ thuật các tỷ lệ theo yêu cầu.

  • Khoan khảo sát bằng khoan xoay kéo thả truyền thống và khoan lấy mẫu cáp luồn, lấy mẫu nguyên dạng và xáo động bằng đóng ống mẫu thành mỏng, lấy mẫu pít-tông thủy lực, lấy mẫu bằng các ống mẫu nòng đôi, nòng ba, các bộ ống mẫu với vỏ bao ni-lông…đảm bảo tỷ lệ mẫu và tính nguyên dạng cao nhất.

  • Thí nghiệm hiện trường bao gồm xuyên tiêu chuẩn SPT, xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rống CPTU, thí nghiệm nén ngang trong hố khoan, thí nghiệm đổ nước xác định hệ số thấm trong hố khoan, thí nghiệm ép nước Lugeon trong hố khoan….

Thí nghiệm xuyên tĩnh CPTu

Thí nghiệm Lugeon trong hố khoan sâu 200m bằng bộ bo cáp luồn

Lấy mẫu đất nguyên dạng bằng ống piston mỏng
Khoan lấy mẫu đất đá tầng phủ bằng ống mẫu GWS 86-70
  • Thí nghiệm trong phòng cho đất, đá, bê tông, vữa và các vật liệu xây dựng theo các hệ tiêu chuẩn ASTM, BS, Việt Nam…

  • Phân tích ổn định mái dốc, thiết kế các hệ thống quan trắc địa kỹ thuật – công trình.

  • Lập các báo cáo báo cáo Địa chất tổng hợp, báo cáo Địa kỹ thuật chuyên sâu.

   

  Địa kỹ thuật Đông Dương là một trong số rất ít công ty tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật khoan lấy mẫu cáp luồn kết hợp dẫn theo ống vách qua đất đát bở rời, búa SPT tự động…trong khảo sát địa chất công trình để để đạt mức độ an toàn,chính xác cao trong lấy mẫu nguyên dạng và thí nghiệm hiện trường.

  Đối với các dự án khảo sát địa kỹ thuật qui mô nhỏ hơn với mặt bằng thi công nhỏ hẹp, công ty sử dụng các máy khoan nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng những yêu cầu chất lượng cao nhất của các đối tác nước ngoài do sử dụng các bộ ống mẫu nòng đôi, nòng ba như NMLC, HMLC, bộ ống mẫu Mazier, các bộ ống mẫu nòng đôi GWS, ES-D có cơ cấu điều chỉnh khe thổi rửa và lớp áo ni-lông bảo vệ đất trong lõi khoan… dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ kỹ sư dầy dạn kinh nghiệm của công ty.

150 mm core sampling at a RCC dam in Laos
And at a trial embankment in Ninh Thuan, Vietnam
 • Địa kỹ thuật Đông Dương dù là công ty nhỏ nhưng luôn có mặt tại các dự án đòi hỏi chất lượng khoan lấy mẫu chất lượng đặc biệt, trong điều kiện thi công khắc nghiệt đơn giản do các tổ khoan của công ty được TRANG BỊ TỐT, HUẤN LUYỆN TỐT VÀ ĐỘNG VIÊN TỐT.