Thư viện Ảnh và Video

Đẩy mẫu đất từ ống thành mỏng

Hướng dẫn máy khoan LX11

Khoan lấy mẫu cáp luồn HQ3 tại Lào

Khoan mẫu đất bằng ống mẫu GWS Nhật Bản

Lên thăm tổ khoan trên núi tại Nhật Bản

Tháo lắp GWS1

Tháo lắp GWS2

Tháo lắp GWS3

Vận hành thử máy khoan lấy lõi trong hầm

Xe bánh xích mi-ni tiếp tế tổ khoan trên mái dốc Hải Vân

Khoan phụt trong hầm

Lấy lõi thí nghiệm RCC

Gặp gỡ đối tác đến từ Nhật Bản
Khoan lắp đặt quan trắc cho đập chứa thải tại Lào
Khoan ngang lấy lõi thí nghiệm RCC phi 150 mm
Lõi khoan cọc đất -xi măng lấy bằng ống mẫu Nhật GWS 86 tại TPHCM
Thăm công trường khoan thăm dò trong lò tại Tây Australia
Thăm quan công trình khoan neo gia cố mái dốc tại Nhật Bản
Hoàn thành trạm quan trắc trượt đất tại Cao Bằng
Quan trắc đường
Chuẩn bị lắp đặt ống đo chuyển vị ngang
Chuẩn bị máy khoan qua bê tông cốt thép
Khoan hố DTH 45m
Lắp đặt ống thoát nước trong đập
Lắp đặt piezometer đa điểm trong hố khoan tại Sepon, Lào
Lắp đặt quan trắc cho đập chứa thải Sepon, Lào
Lắp đặt sàn khoan
Lõi khoan thăm dò vàng ca đêm
Thí nghiệm CPTu tại hố chứa trầm tích thải Sepon, Lào
Kiểm tra lưỡi khoan lấy lõi 250mm