Drilling machines

  • Công ty chúng tôi được ủy quyền cung cấp toàn bộ hệ thống máy khoan do Boart Longyear chế tạo bao gồm: Các máy khoan kim cương lấy lõi thăm dò khoáng sản trên mặt đất và trong hầm lò, công trình ngầm; các máy khoan thủy lực đa năng gắn trên bánh xích có thể khoan lấy lõi, khoan mẫu tuần hoàn ngược RC, khoan giếng, khoan cọc mi-ni; các máy khoan xoay kết hợp rung cao tần lấy lõi đất đá hỗn hợp nhanh mà không cần dung dịch thổi rửa, các máy khoan lỗ mìn trong khai thác xây dựng mỏ…Các máy khoan của Boart Longyear luôn đổi mới và đạt các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn trong ngành mang lại năng suất, chất lượng cao nhất trong thi công và lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Commissioning of Boart Longyear LX11 drill rigs in a mining site in Laos PDR