GEOGRAPHIC SERVICES

TECHNICAL SERVICES

  • Indochina Geotechnics Jsc

    Providing practical and effective technical services at competitive prices in the following areas:

  • Khoan thăm dò khoáng sản
  • Khảo sát địa chất địa kỹ thuật, khoan lấy mẫu, thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường, lập bản đồ địa chất – địa kỹ thuật, lập báo cáo tổng hợp.
  • Khoan phụt vữa gia cố nền móng – công trình; khoan neo gia cố mái dốc và công trình.
  • Lắp đặt và vận hành các hệ thống quan trắc địa kỹ thuật, công trình và môi trường.

We always strive to narrow the gap between Vietnam’s drilling and geotechnical industry and the world so that we can contribute more in the construction of the country.

Cùng đại diện các công ty khoan thăm dò Việt Nam tham quan học tập tại Tây Australia

DRILLING SERVICES

Since its establishment, the Company has invested in the leading modern drilling equipment in Southeast Asia, approaching the current advanced drilling technology in the world. Indochina Geotechnical is a unit that has access to many advanced drilling technologies in the world thanks to extensive cooperation with leading partners in the region and in the world. The experience accumulated from domestic and foreign projects is continuously updated and applied by the company in the next projects.

  • Nhà thầu tiên phong trong sử dụng hệ thống khoan lấy mẫu cáp luồn

Địa kỹ thuật Đông Dương là nhà thầu tiên phong trong sử dụng hệ thống khoan lấy mẫu cáp luồn trong thăm dò khoáng sản và khảo sát địa kỹ thuật công trình tại Việt Nam. Với việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ tiên tiến, kết hợp với ứng dụng các dung dịch khoan polymer phù hợp, các đội khoan được đào tạo của công ty có thể đạt được năng suất chất lượng lấy mẫu cao trong điều kiện khắc nghiệt nhất của các dự án khảo sát địa kỹ thuật và thăm dò khoáng sản.

Địa kỹ thuật Đông Dương khoan lấy mẫu cáp luồn PQ tại CHDCND Lào

  • Công nghệ phương pháp tuần hoàn ngược bằng khí cao áp (RC) tại Việt Nam

Địa kỹ thuật Đông Dương là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đã đầu tư và làm chủ công nghệ khoan thăm dò địa chất – kiểm tra chất lượng quặng dùng phương pháp tuần hoàn ngược bằng khí cao áp (RC) tại Việt Nam. Khoan RC mang lại năng suất khoan cao với giá thành thấp hơn đáng kể so với khoan kim cương lấy lõi và chất lượng mẫu vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của qui trình khai khoáng, luôn là gải pháp bổ sung cho khoan kim cương trong thăm dò khoáng sản.

Khoan lấy mẫu tuần hoàn ngược RC tại Thái Nguyên, Việt Nam

Địa kỹ thuật Đông Dương liên tục nghiên cứu tiếp cận và làm chủ các phương pháp khoan thăm dò và lấy mẫu khoáng sản tiên tiến khác hiện hành trên thế giới như khoan lõi bằng khí nén, khoan rung cao tần… để đáp ứng với yêu cầu khoan năng suất cao, giá thành hạ, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng mẫu trong ngành khoan thăm dò và khai thác tài nguyên…

 

Công ty hiện đang tiếp tục đầu tư trang bị một số máy khoan di động, có thể mang vác lên mái dốc và các địa hình khó khăn để khoan tạo lỗ lắp neo gia cố mái dốc cũng như khoan thăm dò lấy lõi đa hướng trong các công trình ngầm đến độ sâu 250 m.